DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85049

DL-DF 85049
Keltezés 1472-12-22
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 120
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1472
Regeszta feria tertia post Thome apostoli. Bathor-i István comes, Mátyás király (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.) országbírája, meghagyja a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Sempse-i János és Vilmos nevében előadott alábbi panaszokra vonatkozólag tanuvallatást tartson és a szükséges perbehívásokat a királyi jelenlét elé Vízkereszt nyolcadjára (jan. 13.) foganatosítsa: - Raska-i János és András, e János fia: György, Malcza-i Antal és Marky-i László felbujtására, Ondoch János, Rewez Damján, ”Parvus” Jakab, Pokol Pál és más sok familiárisukkal és jobbágyukkal 15 évvel ez előtt fegyveresen a panaszosok Zemplénmegyei (Zempleniensis) Pazdycz falujában levő kuriáikra és itteni jobbágyaik házaira törtek és az azokban feltalált különböző értékeket és javakat hatalmaskodva elhurcolták. Kijelölt királyi emberek: Zend-i Pál, Lancz-i János és Péter, Lazthowcz-i Simon és Dénes, kBelse-i Bálint és Benedek, Zwth-i László és János, Bolchard-i Miklós, Dobos-i Miklós.

Tartalomgazda