DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85049

DL-DF 85049
Keltezés 1472-12-31
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 120
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta quarto die festi Innocontum martirum. Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent jelenti Mátyás királynak (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Coacie etc.), hogy miután országbírája: Bathor-i István comes 1472. december 22.-i parancsában elrendelt (367. sz.) tanuvallatást Lazthocz-i Simon királyi ember, Antal presbiter, seccuntor, konventi hites személy jelenlétében, Zemplénmegyében (Zempleniensis) megejtette s megállapította, hogy a hatalmaskodás úgy történt, ahogy az a mandátumban le van írva, a hatalmaskodó Raska-i Jánost, Andrást és Györgyöt Raska, Malcza-i Antalt és Marky-i Lászlót pedig Malcza faluban bírt részeikből a panaszosok ellenében a királyi jelenlét elé Vízkereszt nyolcadára (jan. 13.) perbehívta, meghagyván egyben nekik, hogy a hatalmaskodásban résztvett nemtelen familiárisaikat és jobbágyaikat is állítsák elő. Eredeti, zárópecsét helyével. Hátlapján: SPro A Gregorius de Kanyathy cum procuratoriis literis Jazo.

Tartalomgazda