DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85048

DL-DF 85048
Keltezés 1472-12-22
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 119
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1472
Regeszta feria tertia post Thome apostoli. Bathor-i István comes, Mátyás király (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.) országbírája, meghagyja a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Sempse-i János és Vilmos nevében előadott alábbi panaszok tárgyában tanuvallatást tartson és a szükségessé váló perbehívásokat Vízkereszt nyolcadjára (jan. 15.) a királyi jelenlét elé foganatosítsa: Raska-i János és András, e Raska-i János fia: György, Malcza-i Antal és Marky-i László felbujtására, két évvel ez előtt Jakab apostol ünnepe körül familiarisaikkal fegyveresen a panaszosok abaujmegyei (Abawywari ensis) Hathkocz falujára törtek és az ott alkó jobbágyaiktól sok élelmiszert, éspedig vágó állatokat, csirkéket, gabonát és zabot vittek el minden fizetés nélkül és a saját használatukra fordították. Kijelölt királyi emberek: Zend-i Pál, Lancz-i János és Péter, Lazthocz-i Simon, Belse-i Bálint és Benedek, Zwth-i János, Heresthyen-i Mihály és István, Bolchard-i Miklós és Doba-i Miklós.

Tartalomgazda