DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85040

DL-DF 85040
Keltezés 1471-04-02
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 112
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Névmutató hátlapi felj.
Regeszta A jazow-i Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent jelenti Mátyás királynak (Hungarie, Bohemie, íDalmacie, Crocie etc.), hogy országbírűája, Rozgon-i János comes 1471 febr.17-i parancsában elrendelt tanuvallatás fefolytatására kiküldött Chakan-i Parvus Pál királyi ember és Benedek presbiter, konventi hites személy, az általuk kihallgatott minden rendű és rangú Thorna megyei tanuk vallomásából megállapították, hogy a hatalmaskodások és foglalások úgy történtek meg, amint az a mandátumban áll, azaz ahogyanazookat a panaszosok előadták, ezért Jolswafew-i Thekes Jánost és Istvánt Jolswafew-ben, Thornalya-i Ferencet és anyját: Annát Thornalya-ban, Bellyen-i Pétert és feleségét: Katalint Chelen-ben, végül Inanch-i Tamást és feleségét: Ilonát, Kyraly-ban bírt részeikből a panaszosok ellenében a király elé Szent György nyolcadára (máj.1.) megidézték. - Hátlapján: Pro A Gregorius de Komyathy cum Jazo. Actores relista condam Ffargacz exmittitur, consors Johannis de Gywn et J Thekes exmittuntur. - Zárópecsét maradványai.

Tartalomgazda