DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85040

DL-DF 85040
Keltezés 1471-02-17
Kiadó ROZGONYI JÁNOS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 112
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1471
Nyelv Latin
Regeszta Rozgon-i János comes, Mátyás király (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc) országbírája, meghagyja a Jazow-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében Komyathy László, Péter és Imre, Nadasd-i György, Kewzeg-i Antal, Latranthfalwa-i Latranth János és Ferenc, ”Parvus” Pál és Chakan-i Péter és György királyi emberek egyike tartson vizsgálatot Zempse-i Vilmos és János, Gewn-i Miklós, ennek felesége: Hedvig asszony - Jolswafew-i néhai Thekes Miklós leánya - Derenchen-i Imre felesége: Orsolya asszony és Gemes-i néhai Forgach Göyrgy özvegye: Dorottya asszony nevében előadott alábbi panaszok jogosultságára vonatkozóan és a szükséges perbehívásokat a királyi jelenlét elé Szent György nyolcadára (máj.1.) foganatosítsa: az elmúlt évben Jolswafew-i Thekes János, Bellyen-i Péter, Inanch-i Tamás és Thornalya-i Ferenc, valamint Anna, e Ferenc anyja és Katalin, a mondott Bellyen-i Péter, meg Ilona, a szintén nevezett Inanch-i Tamás neje, nemes asszonyok, a panaszosok bizonyos részeit a Thorna megyei Zenycze és Pethry birtokokban ez utóbbi határában levő szőlőheggyel együtt a maguk részére hatalmaskodva elfoglalták, ugyancsak a múlt évben e hatalmaskodók a Pethry helységben a Jolswa folyón lévő malomból familiárisaikkal és embereikkel a malom jövedelméből a panaszosokat megillető részt teljesen elvitték, majd a panaszos János és Vilmos zálogos részeit elfoglalták szintén hatalmaskodva a zemplénmegyei (Zempleniensis) Sadan-ban és a Thorna-megyei Zeen-ben, végül Jolswafew-i Thekes János és Thekes István szintén hatalmaskodva elfoglalták a maguk részére Forgach György özvegyének, a nevezett Dorottya asszonynak részeit a Thorna-megyei Dobodel helységben. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)., Borsa Iván

Tartalomgazda