DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85042

DL-DF 85042
Keltezés 1471-06-12
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 113
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost a Szent Keresztről nevezett Lelez-i konvent bizonyítja, hogy előtte Thothselmes-i Aprod Miklós felesége: Magdolna nemes asszony - Lyptha-i néhai András leánya - a maga, fiai: László, Márton és János, meg leányai: Orsolya, Zsófia, Margit és Anna nevében, valamint a nevezett Thothselmes-i Aprod Milkós a szepesi (Sczepusiensis) káptalan levelével az ő és a nevezett Magdolna asszony fiai: a nevezett László és Márton, valamint leányai: a szintén nevezett Orsolya és Zsófia nevében és képviseletében az alábbi bevallást tették: bár Magdolna asszony Zempse-i néhai László fiát: Jánost és e néhai László özvegyét: Erzsébet asszonyt - a nevezett néhai Lyptho-i András leányát - ama 480 arany forint összeg miatt, amelyért a gömörmegyei (Gewmeriensis) Berzethe birtok váltatott ki a nevezett Zempse-i János és Erzsébet asszony kezéből, perbehívta, a pert ő és férje fogott bírák közvetítésére megszüntették és Zempse-i Jánost meg Erzsébet asszonyt a mondott 480 forint összeget illetően nyugtatták. - Hátlapján kissé tört, rányomott pecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)., Borsa Iván

Tartalomgazda