DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85039

DL-DF 85039
Keltezés 1471-01-24
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 110
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy a Mátyás király (Hungarie, Bohemie etc.) 1470 nov.14-én kelt ítéletlevele (eredetijét lásd a 269.levéltári sorszám alatt, kivonatát a 354.szám alatt, NB. az eredeti kelte nov.24, e konventi jelentésben a kelet nov.14. - quadragesimo die octavarum Michaelis - nyilván csak elírás, vagy rossz olvasat, e jelentésben az ítéletlevél különben csak említve van) végrehajtására kiküldött Kwppa-i János királyi ember és Gergely presbiter, hites személy, miután a felek az oculata revisio és a communis inquisitio végrehajtása előtt békésen úgy egyeztek meg, hogy a mandátumban foglalt malomrész Zempse-i János és Vilmos felpereseknek visszaadható, a malomrész birtokába Zempse-i Vilmost és Jánost restatuálta, az alperes Zempse-i László és Belse-i Benedek ellenmondását nem vévén tekintetbe. - NB. E jelentésben a nevek helyesírása egyező a hivatkozott eredeti ítéletlevél, illetve mandátum helyesírásával. - Ép függőpecséttel - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda