DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85038

DL-DF 85038
Keltezés 1471-01-19
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 14 14
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta A Jazow-i Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent bizonyságlevele arról a fogott bírák közvetítésével létrejött békés egyzségről melyet Semse-i Ffrank fia: László egy részről és Semse-i néhai László fiai: János és Vilmos más részről kötöttek a közöttük az abaújmegyei (Abawywariensis) Sacza helységben az Ida folyón lévő malom elfoglalása miatt - ez ügyben a nevezett Semse-i János Semse-i László ellen oculata revisio alapján már ítéletet is nyert - és más jogtalanságok miatt már régen folyó perekben az alábbi feltételekkel: Semse-i László visszaadja Semse-i Jánosnak és Vilmosnak az említett vitás malom felét és Semse-i János fia: néhai István Sacza-ban bírt részének teljes felét, azaz 4 jobbágytelket, amelyek után a nevezett néhai Semse-i Frank e most említett István feleségének: néhai Krisztina nemes asszonynak hitbért, nászajándékot és leánynegyedet fizetett, egyben elengedi nekik az említett, s néhai Frank által kifizetett hitbért, nászajándékot és leánynegyedet, valamint az erre vonatkozó nyugtató és más leveleket érvényteleníti; ezen felül átengedett nekik örökjogon a szintén abaújmegyei Semse birtokban egy kúriát vagy nemesi sessiót (unam curiam seu sessionem nobilem), végül kötelezte magát László, hogyha János és Vilmos által a Saros megyei Nyas-ban bírt kuria-részt a felek fogott bírái: Sowar-i Soos (dicti) István és János nem ítélnék nekik oda, akkor ő e kuriának felét vagy ezzel teljesen egyenértékű földet, szántót vagy más haszonvételt fog átadni Jánosnak és Vilmosnak; mindezzel szemben János és Vilmos átadnak Lászlónak egy kuriát vagy nemesi sessiót Sacza-ban továbbá ugyanitt Matho György és Zenthpetery Bálint kuriái között fekvő lakatlan jobbágytelek felét; végezetül a felek a fenti malomrészre és néhai István részére vonatkozó össze peres leveleiket érvénytelenítik. - A sacza-i jobbágytelkek: predium Johannis Zayocz-Mathe Jakab szomszédságában a falu végén, a második telek Zethen Domokos lakatlan telke, a harmadik ennek szomszédságában nyugat felől szintén lakatlan, a negyedikben most Zenthpether-i István lakik ”more jobagionali”. - Hátlapon rányomott pecsét maradványai. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila-Borsa)

Tartalomgazda