DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85037

DL-DF 85037
Keltezés 1470-11-24
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 108
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta quinquagesimo die octavarum Michaelis. Mátyás király (Hungarie, Bohemie etc.) tudatja a Lelez-i konventtel, hogy a Zempse-i János és Vilmos felperesek nevében a Lelez-i konventtel, hogy a Zempse-i János és Vilmos felperesek nevében a Lelez-i konvent levelével megjelent ügyvédjük: Komyath-i Gergely a királyi perszonális prézencia birósága előtt Zempse-i Frank fia: László és Belse-i Benedek alperesek ellen előadta, hogy ...-a nevezett Belse-i Benedek felbujtására - a panaszosok malomrészét az abaujmegyei (Abawywariensis) Saczcza helységben az Ida folyón jogtalanul elfoglalták és elfoglalva tartják ma is, amint azt a Lelez-i és Jazo-i konventek által foganatositott tanuvallatásról irt jelentésekkel igazolta is; az alperesek ügyvédje, a Jazo-i konvent levelével megjelent Bolchard-i László, a keresetre azt felelte, hogy urai, az alperesek abban teljesen ártatlanok és egyben hozzájárult a felperesi ügyvéd ama kivánságához, hogy az igazságot a helyszinen tartandó: oculata revisio”-val és ”communis inquisitio”-val állapitsák meg, meghagyja tehát a király a konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében Kwppa-i János, Kwppa-i Demeter, Sarwar-i ... s Kwpa-i László a felperesek, továbbá Balchchard-i Miklós, néhai Sandrin ... fiai:Sandrinus/és Benedek, valamint Belse-i Dénes az alperesek részére kijelölt királyi emberek közül egy-egy a helyszinen tartandó tanuvallatással és ”oculata revisio”-val állapitsa meg, vajjon az alperesek valóban elfoglalták és birtokolják-e még mindig a vitás malomrészt és ha igen, akkor annak birtokába restatuálják a felpereseket, nem vévén tekintetbe az alperesek ellentmondását, majd végül a konvent irja meg a királynak a mandátum végrehajtásának lefolyását a kihallgatott tanuk neveivel együtt. .... Hátlapján: duos florenos solvit, de laboribus aliis teneret solvere flor. 2 (?) adhuc. - Lecta. Papír, piros viaszú zárópecsét nyomaival.

Tartalomgazda