DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85019

DL-DF 85019
Keltezés 1468-11-22
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 90
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta ferie tertia in festo Cecilie. Malcza-i Benedek, Peren-i István alispánja és Zemplénmegye (Zempliniensis) szolgabírái bizonyítják, hogy a Therebes-ben Cecilia napján tartott megyei törvényszéken Nagmyhal-i Ewden fai: Ambrus, Semse-i János, Buthka-i Benedek a maguk és Agata asszonynak, a nevezett Ambrus feleségének, továbbá a nevezett Benedek fiának: Antalnak és a szintén nevezett János édestestvérének: Vilmosnak, végül Bazdich-i Miklós fia: Mátyásnak nevében eltiltották Rakoch-i Istvánt és Lászlót, valamint ez Isván fiait: Andrást, Kazpar-t, Menyhártot és Pált, továbbá a nevezett László fiait: Mihályt és Benedek prépost a zemplénmegyei (Zempliniensis) Pazdich és Suha nevü birtokaiktól. Papír, hátlapján öt rányomott pecsét helye.

Tartalomgazda