DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85018

DL-DF 85018
Keltezés 1468-07-05
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 91
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta 1468. julius 5. Therebes. - feria 3a post visitationis Marie. Malcza-i Benedek, Peren-i István alispánja és Zemplénmegye (Zempliniensis) szolgabírái bizonyságlevele Czothaza-i Czoth György megyei szolgabíró előttük tett bevallásáról, melynek erejével Ezlar-i Jouhos Mihály fia: András két lakott telkét a zemplénmegyei (Zempliniensis) Nagazar helységben azok összes tartozékaival együtt elzálogosította hat arany forintért Pelehthe-i Kapoztas Jakabnak ugy, hogy a telkeket a mondott összegért bármikor ismét magához válthassa, illetve köteles azokat a mondott összeg ellenében a zálogbavevő minden peres eljárás nélkül azonnal a zálogbaadónak visszaadni. A telkeken Syk Benedek és Vitus wlgo Vid nevü jobbágyok élnek. Papír, hátlapján négy rányomott pecsét helye.

Tartalomgazda