DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85020

DL-DF 85020
Keltezés 1468-12-06
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 92
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta Azar-i János, Peren-i István alispánja és Zemplénmegye (Zeliniensis) szolgabírái bizonyságlevele Kamonya-i Miklós megyei szolgabíró előttük tett bevallásáról, melyben Buthka-i Sandrin fia: Benedek két lakott és három lakatlan telkét a zemplénmegyei (Zempliniensis) Lask helységben - azoknak összes jogszerinti tartozékaival együtt - 18 arany forintért elzálogosította Pazdich-i Sempsey Jánosnak és édestestvérének: Vilmosnak ugy, hogy ezek a zálogösszeg ellenében a telkeket bármikor minden nehézség támasztása nélkül tartoznak visszaadni. Papír. Hátlapján öt rányomott pecsét helye.

Tartalomgazda