DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85013

DL-DF 85013
Keltezés 1467-07-04
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 84
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Névmutató hátlapi felj.
Regeszta Palocz-i László Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.) országbírája bizonyítja, hogy a Zemse-i László fia: János által a Lelez-i konvent tanuvallató és idéző oklevelében foglalt ügy miatt előtte Homonna-i Bertalan és Simon, valamint Delne-i Kakas András ellen Szent György nyolcadán indított pert - a felek ügyvédjeinek kívánságára Szent Mihály nyolcadára (okt.6.) elhalasztotta amiatt, hogy közben a felek jelenjenek meg Warano helységben Rozgon-i Rynold előtt és amit ez a felek által választott és magukkal a helyszínre vitt fogott bírákkal ügyükben határoz, azt magukra nézve kötelező erejűnek fogadják el; ha valamelyik fél nem jelenne meg, sem ügyvédet nem küldene, vagy a fogadott bírák ítéletét nem fogadná el, az 50 márka bírságban marasztaltassék el, végül ebben az esetben az ügyet az országbíró az elhalasztott terminuson - minden további halasztás mellőzésével és a felek esetleges távollétében - végítélettel be fogja fejezni. - Hátlapján: pro a Petrus Ramacha de Mera cum Jazo, ex J Andreas Kakas pro a scilicet Johannes de Sempse - A felperes ügyvédje Gerchel-i Balázs, az alpereseké Zethen-i Mako Jakab és Thamasfalws-i Péter, mind a Lelez-i konvent megbízólevelével. - Hátlapján rányomott pecsét.

Tartalomgazda