DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85012

DL-DF 85012
Keltezés 1467-07-02
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 82
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Palocz-i László comes, Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.) Zempse-i Vilmos perét, melyet az országbíró perhalasztó és a budai (Budensis) káptalan eltiltó és idéző oklevelében foglalt ügy miatt indított az országbíró előtt Pelsewcz-i Bebek György ellen, a felek ügyvédjeinek kívánságára Jakab apostol nyolcadjára (aug.1.) halasztotta azért, hogy közben a felek jelenjenek meg az általuk választott fogott bíró előtt a gömörmegyei (Gemeriensis) Bersethe helységben és amit a fogott bírák a Lelez-i konvent hites embere jelenlétében ügyükben határoznak, azt magukra nézve kötelezőnek fogadják el; ha pedig megegyezni így sem tudnak, akkor Nadas-i Literatus Mihály Wayda-i György fog hozni ügyükben végleges ítéletet; ha valamelyik fél az arbitrium színhelyén nem jelenne meg, vagy a fogott bírák ítéletét egészben vagy részében nem fogadnák el, az a fél a másik féllel szemben perindítás előtt 50 nehéz súlyú márkában marasztaltassék el. - A felperes ügyvédje Gerchel-i Literatus Balázs a Lelez-i konvent, az alperesé: Cholto-i Literatus Tamás a nádor megbízólevelével. - Hátlapján rányomott pecsét maradványai.

Tartalomgazda