DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85014

DL-DF 85014
Keltezés 1467-07-24
Kiadó ROZGONYI RAJNOLD ZEMPLÉNI ISPÁN
ROZGONYI RAJNOLD ABAÚJI ISPÁN
Régi jelzet Q 166 / 3 87
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Regeszta Rozgon-i Rynoldus, Zemplén és Abaúj megyék (Zempleniensis et Abawywariensis) ispánja bizonyítja, hogy Palocz-i László országbíró (1467 júl.4-én kelt) egyezséglevele (itt tartalmilag átírva, eredeti 246.sz alatt, kivonata 323.sz) értelmében Zempse-i László fia: János felperesnek és Homonna-i Bertalan és Simon, meg Delne-i Kakas András alpereseknek fogott bíráikkal meg kellett volna előtte jelenni Warano helységben, a kitűzött terminuson azonban csupán Gerchel-i Balázs, a felperes ügyvédje jelent meg a Lelez-i konvent megbízólevelével ura képviseletével, az alperesek sem maguk nem jöttek el, sem ügyvédjüket nem küldték el, ezért őket a fenti egyezséglevélben megállapított 50 nehéz súlyú márkában marasztalja el. - zárópecsét helye.

Tartalomgazda