DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84977

DL-DF 84977
Keltezés 1464-04-06
Keltezés helye Albensis Fehérvár Fejér m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 57
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Semsei László (Frank f) magán; Semsei János magán; Semsei Vilmos magán; Bozjas György mester királyi ember; Bozjas György notárius; Győri Pál nádori ember; Batamindszenti Bata Péter országbírói ember; Komjáti Forgács György özv Dorottya magán; Komjáti Forgács Albert (György f) magán; Táncos Mihály hatkóci jobbágy (Semseieké); familiárisok (Komjáti Forgácsoké); Hathkolcz Hatkóc Abaúj m; Fehérvár város Fejér m; lecta - solvit
Tárgymutató tanúvallatás - ingó javak - jobbágyköltözés - jobbágy elhurcolása - hatalmaskodás; koronázás - fehérvári országgyűlés
Regeszta Mátyás király (Hungarie, Dalmatie, Croacie etc.) bizonyítja, hogy a Zemche-i Frank fia: László és Zemche-i Já(nos és Vilmos) panaszosok kérésére általa tanuvallatásra kiküldött királyi ember, Bozyas-i György mester, királyi kuriai notarius győri (de Jaurino) Pál nádori és BathamendZenth-i Batha Péter országbírói emberekkel együtt a Fehérvár városában tartott királykoronázó országgyűlésre Abaújvármegyéből (Abavyvariensis) megjelentek ápr.4-én tett vallomásaiból megállapította, hogy Komya(th-i) Forgach György özvegye: Dorottya nemes asszony, fiának: Albertnek tanácsára és unszolására a panaszosok abaújmegyei (Abavyvariensis) Hathkolcz nevű falujából három évvel ezelőtt bizonyos embereivel és familiárisaval hatalmaskodva a saját birtokukra vitette a panaszosok Thanczos Mihály nevű jobbágyát annak összes ingó javaival együtt. - Szöveg alatt jobbról: Lecta per Gregorium. - Solvit - ad instantiam. - Szöveg alatt papírfelzetes rányomott pecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda