DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84976

DL-DF 84976
Keltezés 1464-04-05
Keltezés helye Albensi Fehérvár Fejér m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 56
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Semsei János magán; Semsei Vilmos magán; Batamindszenti Bata Péter mester királyi ember; Batamindszenti Bata Péter notárius; Győri Pál nádori ember; Bozjási György országbírói ember; Abaúj megyei nemesség; Kassai Magyar Balázs magán; Kassai Magyar Kelemen magán; Cheep Csép Abaúj m; Fehérvár város Fejér m
Tárgymutató hatalmaskodás - birtok elfoglalása - jogtalanság - zálogjog - tanúvallatás - tanúvallomás; koronázás - fehérvári országgyűlés
Regeszta Palocz-i László Mátyás király ( Hungarie, Dalmacie, Croacie ect. ) országbírája bizonyítja, hogy Zemse-i János és Vilmos panaszosok kérésére általa tanuvallatásra kiküldött Bozyas-i György mester, országbíró ember, Bathamyndzenth-i Batha Péter mester, királyi kancelláriai notárius, királyi és győri (de Jaurino ) Pál nádori emberekkel együtt a Fehérvár városában tartott, királyt-koronázó országgyűlésre Wywar megyéből megjelent nemesek és mások április 4-én tett vallomásaiból igazságként állapították meg, hogy az elmúlt Kassa-i Magyar Balázs és testvére (frater eiusdem): Kelemen hatalmaskodva és jogtalanul elfoglalták a panaszosok zálogjogon bírt és örökjogú részeit Cheep helységben és azokat máig bírják és élik. - Hátlapján rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda