DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84978

DL-DF 84978
Keltezés 1464-04-19
Kiadó Balázs leleszi prépost
leleszi konvent
Régi jelzet Q 166 / 3 53
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus idéző
Névmutató gúti Ország Mihály nádor; név szerint felsorolt felperesek magán; Leszteméri Imre nádori ember; Kelemen diaconus; Kelemen diaconus leleszi konventi küldött; Eszényi János magán; Kisabrai Baksa István magán; Bazza Bozza Zemplén m; Fyzeseer Füzesér Zemplén m
Tárgymutató tanúvallatás - hatalmaskodás
Regeszta Balázs prépost a Szent Keresztről nevezett Lelez-i konvent jelenti Gwth-i Orzagh Mihály nádornak (Hungarie) és a kunok (Comanorum) bírájának, hogy 1464 márc.17-i parancsának végrehajtására kiküldött nádori ember: Lezthemer-i Imre és a vele küldött konventi hites személy: Kelemen diaconus Zemplén megyében (Zempleniensis) tartott tanuvallatással megállapítván, hogy a parancsban foglalt hatalmaskodás megtörtént, a hatalmaskodó Ezen-i János Bazza és Kysabara-i Baksa Istvánt Fyzeseer birtokokban bírt részeikből a mandátumban felsorolt panaszosok ellenében Szent György nyolcadára (máj.1.) a nádor elé perbe idézték. - Zárópecsét maradványaival. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda