DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84979

DL-DF 84979
Keltezés 1464-04-05
Keltezés helye Albaregali Fehérvár Fejér m
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 51
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1464
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Zemplén megye; Semsei János magán; nagymihályi Ödönfi Márton magán; familiárisok (nagymihályi Ödönfié); jobbágyok (nagymihályi Ödönfié); Virág Péter krasznai jobbágy (Semsei Jánosé); Krazna Kraszna Zemplén m
Tárgymutató jobbágy elhurcolása
Regeszta Gwth-i Orzag Mihály nádor (Hungarie) és a kunok (Comanorum) bírája meghagyja Zemplénmegye (Zempliniensis) ispánjának vagy alispánjának és a szolgabíráknak, tanuvallatással állapítsák meg, igaz-e Zemche-i János panasza, amely szerint Naghmyhal-i Ewdenfy Márton az elmúlt karácsony táján familiárisaival és jobbágyaival elhurcoltatta a panaszos Wyrag Péter nevű, a megyebeli Krazna helységben élő jobbágyát. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda