DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84975

DL-DF 84975
Keltezés 1464-04-05
Keltezés helye Albensi Fehérvár Fejér m
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 56
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Semsei János magán; Semsei Vilmos magán; Batamindszenti Bata Péter mester királyi ember; Batamindszenti Bata Péter notárius; Győri Pál nádori ember; Bozjási György országbírói ember; Abaúj megyei nemesség; Kassai Magyar Balázs magán; Kassai Magyar Kelemen magán; Cheep Csép Abaúj m; Fehérvár város Fejér m
Tárgymutató hatalmaskodás - birtok elfoglalása - jogtalanság - zálogjog - tanúvallatás - tanúvallomás; koronázás - fehérvári országgyűlés
Regeszta Guth-i Orzag Mihály nádor (Hungarie) és a kunok (Cumanorum) bírája bizonyítja, hogy a Zemche-i János és Vilmos panaszosok kérésére általa tanuvallatásra kiküldött nádori ember: győri (de Jaurino) Pál, BathamendZenth-i Batha Péter királyi kancelláriai notarius, királyi és Bozzyas-i György országbírói emberekkel együtt a Fehérvár városában a király megkoronázására tartott országgyűlésre Wywar-megyéből megjelent nemesek és mások április 4-én tett vallomásaiból megállapította, hogy Kassa-i Magyar Balázs és testvére (frater eiusdem): Kelemen az elmúlt nyáron hatalmaskodva elfoglalták a fenti panaszosok bizonyos zálogjogon bírt részeit Cheep helységben és ugyanitt más örökjugú részeket, melyeket jelenleg is bírnak és élnek. - Hátlapján rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda