DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84974

DL-DF 84974
Keltezés 1464-04-05
Keltezés helye Albensi Fehérvár Fejér m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 56
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Semsei János magán; Semsei Vilmos magán; Batamindszenti Bata Péter mester királyi ember; Batamindszenti Bata Péter notárius; Győri Pál nádori ember; Bozjás György országbírói ember; Abaúj megyei nemesség; Kassai Magyar Balázs magán; Kassai Magyar Kelemen magán; Cheep Cseb Abaúj m; Fehérvár város Fejér m; lecta
Tárgymutató hatalmaskodás - birtok elfoglalása - jogtalanság - zálogjog - tanúvallomás - tanúvallatás; koronázás - fehérvári országgyűlés
Regeszta Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croatie) bizonyítja, hogy Zemse-i János és Vilmos panaszosok kérésére általa tanuvallatásra kiküldött királyi ember, Bathamendchent-i Batha Péter mester, a királyi kancellária notáriusa, győri (de Jawrino) Pál nádori és Bozias György országbíró emberekkel együt a Fehérvár városába a király koronázására Wywar megyéből országgyűlésre összegyűlt nemesség és mások április 4-én előttük tett vallomásaiból megállapították, hogy Kassa-i Magyar Balázs és testvére (frater eiusdem) : Kelemen az elmúlt nyáron hatalmaskodva és jogtalanul elfoglalták a panaszosok bizonyos zálogjogon bírt részeit Cheep helységben s ugyanitt bizonyos örökjogú részeket, melyket máig birtokolnak és használnak. - A szöveg alatt: Lecta per Gregorium. - A szöveg alatt papírfelzetes, piros viaszú rányomott pecsét. - Ragasztott, hiányos. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda