DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84981

DL-DF 84981
Keltezés 1464-04-02
Keltezés helye Alba Regali Fehérvár Fejér m
Kiadó Dénes bíboros
Dénes esztergomi érsek
Dénes pápai követ
Régi jelzet Q 166 / 3 52
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1464
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati - idéző
Névmutató András eperjesi plébános; András egri segédpüspök; András egri suffraganeus; Liptovai Péter kassai plébános; Semsei László magán; sóvári Sós Simon fel Borbála magán
Tárgymutató tanúvallatás - javak visszatartása - jogtalanság - károkozás; út; út; költség
Regeszta Dénes ”tituli” Sancti Ciriaci is Thermis sancte Romane ecclesie presbiter cardinalis, archiepiscopus Strigoniensis etc. ac legatus de latere” teljhatalmat ad András Epperies-i plébánosnak és egri (Agriensis) segédpüspöknek, (suffraganeo ecclesie Agriensi), meg Lyptowia-i Péternek, casschouia-i plébánosnak, hogy a Sowar-i Soos Simon felesége: Borbála asszony által bizonyos, nem kis értékű javak visszatartása, s kártevések és jogtalanságok miatt Zemse-i László ellen indított perében, minthogy az érsek - más dolgokkal lévén elfoglalva - nem tud ez ügyben ítéletet mondani, és emellett a hosszú úttól és a vele járó költségektől - nevezett peres felek t.i. az egri (Agriensis) egyházmegyében laknak - a feleket meg akarja kímélni, járjanak el, biztosítást s tanuvallatást folytassanak le és a végén hozzanak igazságos ítélete. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda