DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84978

DL-DF 84978
Keltezés 1464-03-17
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 53
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1464
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati - idéző
Névmutató leleszi konvent; Semsei László magán; Semsei János (László f) magán; Semsei Vilmos (László f) magán; nagymihályi Ödönfi László magán; nagymihályi Ödönfi Ambrus magán; nagymihályi Ödönfi Ambrus fel Ágota magán; Butkai Benedek (Sándor f) magán; Butkai Benedek (Sándor f) fel Margit magán; Kisabarai Baksa István magán; Lasztóci Dénes magán; Eszényi János magán; Izsépi András familiáris (Eszényié); Szakai Benedek familiáris (Eszényié); Szakai Miklós familiáris (Eszényié); Apzy-i Miklós familiáris (Eszényié); Betleni Pál nádori ember; Betleni István nádori ember; Leszteméri Hoph Imre nádori ember; Bánóci János nádori ember; Fekésházi Tamás nádori ember; Butkai István nádori ember; Sztankóci Simon nádori ember; Gatályi János nádori ember; Zaka Szaka Zemplén m !
Tárgymutató tanúvallatás - jobbágy állatainak elhajtása
Regeszta Gwth-i Orzagh Mihály nádor (Hungaria) és a kunok bírája (comanorum) bírája meghagyja a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében a nádori ember előbb tanuvallatást tartson, majd megállapítván az igazságot, a szükséges perbehívásokat Szent György napja nyolcadára foganatosítsa Zempsey (Zempse-i) László, fiai: János és Vilmos, Naghmyhal-i Ewden László és Ambrus, ez Ambrus felesége: Agatha, meg Bwthka-i Sandrinus fia: Benedek és felesége: Margit asszonyok alábbi panasza ügyében: Kysabara-i Baxa István és Lazthocz-i Dénes tanácsára Ezen-i János Isep-i András, Zaka-i Benedek és Miklós, Apzy-i Miklós és familiárisait szeptember 14-e körül a zemplénmegyei (Zempleniensis) Zaka birtokra küldvén, azok onnan a panaszosok itteni jobbágyainak összes állatjait (pecora universa) elhajtották a panaszosok és jobbágyaik nagy kárára. - Kijelölt nádori emberek: Bethlen-i Pál és István, Lezthemer-i Hoph Imre, Banocz-i János, Fekeshaza-i Tamás, Bwthka-i István, Zthankacz-i Simon és Gathal-i János. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda