DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84971

DL-DF 84971
Keltezés 1463-07-05
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén m megye
Eszényi János zempléni alispán
Régi jelzet Q 166 / 3 46
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Nyelv Latin
Irattípus tanúsítvány
Névmutató Pazdicsi Miklós özv Borbála magán; Pazdicsi Mátyás (Miklós f) magán; néhai Pazdicsi Miklós terebesi várnagy (volt); Pazdicsi Semsei László magán; Semsei János (László f) magán; Falkos Zemplén m
Tárgymutató eskü (elengedése) - megyei törvényszék - hatalmaskodás - ítéletlevél - károkozás; aranyforint; walfw; gabona; páncél - sisak - fegyver (walfw)
Regeszta Ezzen-i János Zemplénmegye (Zempliniensis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy korábbi ítéletlevelük értelmében a július 5-én tartott megyei törvényszéken megjelent Pazdich-i Miklós özvegye: Borbála nemes asszony és fia: Mátyás készek voltak megesküdni először arra, hogy a nevezett, elhalt Pazdich-i Miklós nem vitt el hatalmaskodva Pazdich-i Zempse-i (Zempsej) Lászlótól egy páncélt, egy sisakot és egy walfw nevű fegyvert és ezek elvitelével nem is okozott neki 35 arany forint kárt; másodszor arra, hogy a nevezett Pazdich-i Miklós Therebes-i várnagysága idején nem vitte el Zempse-i László 25 arany forint értékű gabonáját Falkos birtokból, azonban Zempse-i János, aki atyja, a nevezett Zempse-i László nevében Zemplén megye megbízólevelével jelent meg, sok nemes kérésére az eskü letételét Borbála asszonynak és fiának elengedte, amiért is őket a megye ebben az ügyben nyugtatja. - Hátlapján négy rányomott pecsét helye, egynek töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda