DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1463-07-19
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László felperes; Pazdicsi Semsei László fel Erzsébet felperes; Széni Péter alperes; Lucskai Bálint deák ügyvéd (felperesé)
Tárgymutató megyei törvényszék - megjelenés elmulasztása; márka
Regeszta Ezzen-i János Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák Zeen-i Péter alperest, mivel az a július 19-i megyei törvényszéken, melyre megidézték, a Zemplénmegye megbízólevelével Lwchkay Literatus Bálint ügyvédjük által képviselt Pazdich-i Zempsey László és felesége: Erzsébet nemes asszony felperesek ellenében sem maga nem jelent meg, sem ügyvédjét nem küldte el, a felperesek mindegyikével szembem 3-3 márka bírságban marasztalják el. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda