DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1463-06-21
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László felperes; Semsei László fel Erzsébet felperes; Széni Péter alperes
Tárgymutató megjelenés elmulasztása - idézés - megyei törvényszék; bírság - márka
Regeszta Ezzen-i János Zemplén megye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy Zeen-i Péter alperes, bár szabályszerűen megidéztették, a június 21-i megyei törvényszéken Pasdich-i Zempsej (Zempsey) László és felesége: Erzsébet nemes asszony felperesek ellen nem jelent meg, nem fizette le a felperesekkel szemben megítélt 3-3 márka szokásos bírságot és nem is felelt a személyesen megjelent felperesek keresetére, ezért őt a felperesek ellenében ismételten a szokásos 3-3 márka bírságban marasztalják el. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda