DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84970

DL-DF 84970
Keltezés 1463-05-05
Kiadó leleszi konvent
Balázs leleszi prépost
Régi jelzet Q 166 / 3 45
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus hitbér - elismervény
Névmutató Kasuhi György (Dániel f) magán; Kasuhi Dániel özv Katalin magán; Kasuhi Baltazár (Dániel f) magán; Kasuhi András (Dániel f) magán; Kasuhi Orsolya (Dániel l) magán; néhai Kasuhi Dániel magán; Kaswh Kasuh Zemplén m; Gewden Gödöny Zemplén m
Tárgymutató nászajándék - öröklött birtok
Regeszta Balázs prépost és a Szent Keresztről nevezett Lelez-i konvent bizonyítja, hogy előtte Kaswh Dániel özvegye Katalin nemes asszony, fiai: Baltazár és András, meg lánya Orsolya nevében is nyugtatta mostohafiát, Kaswh-i Dániel fia Györgyöt, miután az neki volt férje Kaswh és Gewden örökölt és egyéb birtokaiból kijáró hitbért és nászajándékot illetően teljesen eleget tett. - Hátlapján rányomott, kissé töredezett pecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda