DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1463-02-01
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László felperes; Pazdicsi Semsei László fel Erzsébet felperes; Pazdicsi Semsei János (László f) felperes; Pazdicsi Semsei Vilmos (László f) felperes; Széni Péter alperes
Tárgymutató megjelenés elmulasztása - bírság - megyei törvényszék - idézés; márka
Regeszta Ezzen-i János Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és szolgabírák jelentik, hogy Zeen-i Péter alperesnek szabályszerű idézésre február 1-én a megyei törvényszéken meg kellett volna jelennie és ott Pazdich-i Zempsey László felesége: Erzsébet nemes asszony és fiaik: János és Vilmos felperesek ellenében a megye korábbi bírságoló levele értelmében 96 márka bírságot s a felperesek keresetére válaszolni, Zeen-i Péter azonban - a személyesen megjelent Zempsey Lászlóval és általa Zemplénmegye megbízólevelével képviselt felperes társaival szemben - sem maga nem jelent meg sem ügyvédjét nem küldötte el, ezért őt a 96 márka bírság kétszeresében és meg nem jelenése miatt pedig mindegyik alperessel szemben külön 12-12 márkában marasztalják el. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda