DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1463-01-18
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László felperes; Pazdicsi Semsei László fel Erzsébet felperes; Pazdicsi Semsei János (László f) felperes; Pazdicsi Semsei Vilmos (László f) felperes; Széni Péter alperes
Tárgymutató megjelenés elmulasztása - megyei törvényszék - bírság; márka
Regeszta Ezen-i János Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák Zeen-i Pétert, akinek a megyei törvényszéken a megye megbírságoló levele értelmében január 18-án Pazdich-i Zempse-i (Zemsey) László személyesen megjelent felperes és az általa Zemplénmegye megbízólevelével képviselt felesége: Erzsébet nemes asszony meg fiaik: János és Vilmos szintén felperesek ellenében 48 márka birságot kellett volna letenni és felelni a felperesek keresetére, ellenben sem maga nem jött el, sem ügyvédjét nem küldte el, a 48 márka bírság kétszeresen marasztalják el és a meg nem jelenés miatt a felperesek mindegyikével szemben 6-6-márkában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda