DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84969

DL-DF 84969
Keltezés 1463-01-01
Kiadó leleszi konvent
Balázs leleszi prépost
Régi jelzet Q 166 / 3 47
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati - idéző
Átírás 1462-12-19 gúti Ország Mihály nádor
Névmutató gúti Ország Mihály nádor; Semsei László (János f) felperes; Perényi János alperes; Bölzsei Bálint nádori ember; Péter leleszi presbiter; Péter presbiter leleszi konventi küldött; Nagymihályi Bálint deák ügyvéd (felperesé); Nagyda Nagyida Abaúj m
Tárgymutató hatalmaskodás - tanúvallatás
Regeszta Balázs prépost és a Szentkeresztről nevezett Lelez-i konvent jelenti Gwth-i Orzag Mihály nádornak (Hungarie) és a kunok (Comanorum) bírájának, hogy az 1462. december 19-i parancsának (261.sz.) végrehajtására kiküldött nádori ember: Belse-i Bálint és a vele küldött konventi hites személy: Péter presbiter Abaújmegyében (Abwywariensis) tartott tanúvallatással megállapítván, hogy a parancsban felpanaszolt hatalmaskodások megtörténtek, a hatalmaskodó Peren-i Jánost Scemse-i János fia: László ellenében december 29-én Nagyda birtokban lévő részéből Vízkereszt nyolcadára (jan.13.) a nádor elé perbehívták. - Hátlapon: pro actore Valentinus Literatus de Nagmihal cum Lelez. - Kitöredezett zárópecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda