DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84969

DL-DF 84969
Keltezés 1462-12-19
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 47
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1463
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati - idéző
Névmutató leleszi konvent; Semsei László (János f) magán; néhai Perényi János (János f) magán; Belzsei Bálint nádori ember; Belzsei Demeter (Bálint f) nádori ember; Belzsei Benedek (Bálint f) nádori ember; Panyok Pányok Abaújvár m
Tárgymutató tanúvallatás - birtok elfoglalása - hatalmaskodás - károkozás - zálogosítás - zálogösszeg; zálogösszeg
Regeszta Gwth-i Orzagh Mihály nádor (Hungarie) és a kunok (Comanorum) bírája meghagyja a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a nádori ember előbb tanuvallatást tartson, majd megállapitván az igazságot, a szükséges idézéseket foganatositsa Scemse-i János fia: László alábbi panasza tárgyában: Peren-i János a panaszostól az abaujmegyei (Abwywariensis) Panyok helységben levő azt a részét, melyet neki a nevezett Peren-i János atyja: néhai Peren-i János zálogositott el bizonyos összeg pénzben, hatalmaskodva, a zálogösszeg visszafizetése nélkül, elfoglalta és őt onnan kidobta a panaszos nagy kárára. Kijelölt nádori emberek: Belse-i Bálint, ennek fiai: Demeter és Benedek. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda