DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84968

DL-DF 84968
Keltezés 1462-12-18
Keltezés helye Kapus Kapos Ung m
Kiadó Ung megye
Bacskai István ungi alispán
ungi szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 43
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus elmarasztaló - bírságoló
Névmutató Tibai András felperes; Tibai László felperes; Felsőnémeti László alperes
Tárgymutató megjelenés elmulasztása
Regeszta Bachka-i István Vngh-megye alispánja és a szolgabirák bizonyitják, hogy a Thyba-i András és László felperesek meg Felsew Nempthi-i László alperes közötti perben az alperes a megye korábbi perhalasztó oklevelében kitűzött december 18.-i perterminuson a megjelenő felperesek ellenében nem jelent meg és ügyvédet sem küldött, ezért őt megbirságolják. Papír, két zárópecsét töredéke és kettőnek helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila, Borsa)

Tartalomgazda