DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1462-12-14
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszényi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1479
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató pazdicsi Semsei László magán; pazdicsi Semsei László fel Erzsébet magán; pazdicsi Semsei János (László f) magán; pazdicsi Semsei Vilmos (László f) magán; Széni Péter magán
Tárgymutató bírság - idézés - ítéletlevél - törrvényszék (megyei) - megjelenés elmulasztása; márka
Regeszta Ezen-i János Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy Zen-i Péter, bár szabályszerűen megidéztetett, nem jelent meg december 14.-én a megyei törvényszéken Pazdych-i Zempsey László és felesége: Erzsébet asszony, valamint fiaik: János és Vilmos ellenében, nem tette le a rá a korábbi megyei birságoló itéletlevélben kirótt 24 márka birságot és nem adott feleletet a fenti felperesek ellen előadott keresetére, mindezért őt, Zeen-i Pétert, a 24 márka kétszeresében, azaz 48 márkában és a meg nem jelenés miatt külön 3-3 márkában marasztalják el. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda