DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84967

DL-DF 84967
Keltezés 1462-07-01
Kiadó leleszi konvent (Szent Kereszt)
Balázs leleszi prépost
Régi jelzet Q 166 / 3 42
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus peráttevő
Névmutató Semsei László magán; Semsei János (László f) magán; Semsei Vilmos (László f) magán; nádor; Upori Gáspár magán; Upori Tamás magán; Upori Pongrác magán; gúti Ország Mihály nádor; Ladmóci Miklós fogott bíró (Semseieké); Butkai Benedek fogott bíró (Semseieké); András fráter leleszi konventi küldött; Therebes Terebes város Zemplén m; hátlapi feljegyzés
Tárgymutató fogott bíráskodás - oklevél bemutatása
Regeszta Balázs prépost és a Szent Keresztről nevezett Lelez-i konvent bizonyítja, hogy miután a Zemse-i László és fiai: János és Vilmos által egy részről s Wpor-i Gáspár, Tamás és Pongrác által más részről a Gwth-i Orzagh Mihály nádor (Hungarie) és a kunok (Comanorum) birája egyességlevele értelmében megválasztott nyolc fogott bíró julius 1.-én Therebes városában a bíráskodás megtartására összeült és a megjelent Zemse-i László és János - Vilmost a Lelez-i konvent megbízólevelével képviselték - valamint Wpor-i Gáspár és Pongrác - Tamást szintén a konvent oklevelével képviselték - előadását és bizonyítását meghallgatták s nem tudtak dönteni, ugy határoztak, hogy az ügyet döntésre a nádor elé teszik át. A Zemse-iek fogott bírái: Ladamocz-i Miklós és Bwthka-i Benedek, a konvent által kiküldött hites személy: ”frater Andreas senior”. Hátlapján: Ex Johannes personaliter, pro Ladislao cum Lelez. Hátlapján rányomott pecsét töredéke. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda