DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84966

DL-DF 84966
Keltezés 1462-06-15
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
eszenyi Csapi István zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 39
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László felperes; Pazdicsi Semsei László fel Erzsébet felperes; Tornai István alperes; Therebes Terebes Zemplén m
Tárgymutató törvényszék - megjelenés elmulasztása - idézés; márka
Regeszta Ezzen-i Chapy István Zemplénmegye (Zempleniensis) alispánja és a szolgabírák a szabályszerű idézésre a Therebesben tartott megyei törvényszéken junius 15.-én Pazdich-i Zempsey László és felesége: Erzsébet nemes asszony ellenében meg nem jelent, Thorna-i István alperest, akinek eddigi birságpénzei fejében a felperesek, részére 108 márka birságot kellett volna letennie (v. ö. a 256. számot) összesen 216 márka birságban marasztalják el. Papír, négy ép zárópecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila, Borsa).

Tartalomgazda