DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84965

DL-DF 84965
Keltezés 1462-06-01
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
Eszenyi Csapi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 40
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Pazdicsi Semsei László magán; Pazdicsi Semsei László fel Erzsébet magán; Tornai István magán; Therebes Terebes Zemplén m
Tárgymutató törvényszék - idézés - bírság felemelése - megjelenés elmulasztása; márka
Regeszta Ezzen-i Chapy János Zemplénmegye (Zempliniensis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy a megyei törvényszékre szabályszerűen megidézett Thorna-i Istvánnak a korábbi megyei birságoló levél értelmében (1462. máj. 18. 255. sz.) Pasdich-i Zempsej László és felesége: Erzsébet nemes asszony részére 48 márka bírságot kellett volna letennie és további hat márkát, valamint velük szemben törvényben megjelenni; Thorna-i István azonban a Therebes-en junius 1.-én tartott törvényszékén az összesen 54 márkányi bírságot nem tette le, sőt azon meg sem jelent, sem ügyvédet nem küldött maga helyett, ezért őt a korábbi bírság kétszeresében, azaz összesen 108 márkában marasztalták el. Papír, négy zárópecséttel és egynek helyével. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda