DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84964

DL-DF 84964
Keltezés 1462-05-18
Keltezés helye Therebes Terebes Zemplén m
Kiadó Zemplén megye
eszényi Csapi János zempléni alispán
zempléni szolgabírák
Régi jelzet Q 166 / 3 41
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus elmarasztaló
Névmutató pazdicsi Semsei László magán; pazdicsi Semsei László fel Erzsébet magán; Pelejtei Gergely ügyvéd (Semsei Lászlóé); Tornai István magán
Tárgymutató idézés - törvényszék - bírság lefizetése - megjelenés elmulasztása; márka
Regeszta Ezzen-i Chapy János Zemplénmegye (Zempliniensis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy Thorna-i István, akit a megyei megbirságoló levél értelmében szabályszerűen perbe idéztek a megyei törvényszékre a célból, hogy a felperes Pazdich-i Zempsej Lászlónak és feleségének: Erzsébet nemes asszonynak 12-12 márka birságpénzt lefizessen és egyben feleljen e felperesek akciójára, a személyesen megjelenő Zemsej László és az ügyvédje, Zemplénmegye megbizólevelével jeletkező, Pelehte-i Gergely által képviselt Zemsej Lászlóné: Erzsébet asszony ellenében a kitűzött terminuson nem jelent meg és ügyvédet sem küldött, ezért őt Pasdich-i Zemsey László és felesége ellenében 24-24, és újabb 3-3, azaz összesen hat márka bírságban marasztalják el. Papír, négy tört zárópecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda