DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39958

DL-DF 39958
Keltezés 1459-10-23
Keltezés helye Wagh Vág
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus ügyvédvalló
Névmutató széplaki Botka (dictus) László (István f) magán; Molnári István özv Katalin magán; Szepetki Benedek deák; Petri Gergely deák; Szompácsi Kelemen deák; gutaházi Loránt (dictus) Pál deák; Budai György deák; Ovadi Mátyás deák; Mánta Gergely magán; Tengerdi Nyúl (dictus) Mihály magán; Thosay-i Pál magán
Regeszta Gwth-i Orzagh Mihály nádor jelenti, hogy megjelentek előtte Zeplak-i Bothka ”dictus” Istvánnak a fia: László és Molnary-i István özvegye: Katalin és egy évre a következőket nevezték meg bármilyen ügyükben hivatalos procuratorukul: Zepeth-i Benedek, Pethry-i Gergely, Zompach-i Kelemen, Gwthhaza-i Loranth ”dictus” Pál, Buda-i György, Owad-i Mátyás literatusok, Mancha Gergely, Tengerd-i Nywl ”dictus” Mihály, Thosay-i Pál. Eredeti, papir. Hátára nyomott pecsét helyével.

Tartalomgazda