DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39440

DL-DF 39440
Keltezés 1452-06-07
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus mandátum
Névmutató Vas megye; Széplaki Botka (István fia) magán; Széplaki István magán; Mártonfalvai Laca (dictus) Lukács magán; Mártonfalvai Laca (dictus) Mátyás magán; Zeplak Széplak Vas m
Tárgymutató elégtétel – javak elvétele; kantár – nyereg; ökör – ló; aranyforint; eke; sisak – tegez – íj
Regeszta Hunyad-i János kormányzó Vasvármegye comeséhez, vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentette előtte Zeplak-i Bothka a saját és apja: István nevében, hogy Marthonfalwa-i Lacza ”dicti” Lukács és Mátyás embereik útján elvittek tőlük egy ”palifredum”ot 40 arany forint értékben, egy kantárt, egy nyerget, egy tegezt és ijjat és egy sisakot; ugyanazok Szent Mihály napja körül Zeplak nevü birtokukról 5 ökröt vittek el egy ekével együtt. Meghagyja azért a megyei hatóságnak, hogy a tőle nyert felhatalmazásnál fogva szolgáltassanak Zeplak-i Bothkának a Laczaiak részéről teljes elégtételt. Eredeti, papir, négy részre szakadva. A szöveg alatt pecsét töredékei.

Tartalomgazda