DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39957

DL-DF 39957
Keltezés 1457-07-14
Kiadó KAPORNAKI KONVENT
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus zálogosító
Névmutató Mártonfalvi Laca (dictus) György magán; Mártonfalvi Laca (dictus) Lukács magán; Mártonfalvi Laca (dictus) Mátyás magán; Mártonfalvi László (Lukács f) magán; Mártonfalvi Mihály (Lukács f) magán; Kapucsi András özv Ilona magán; Komári Fodor (dictus) Ilona (Tamás l) magán; Kapucsi Bodorfi (dictus) Katalin (Lőrinc l) (Ilona anyja) magán; Öcsi Gergely özv Erzsébet magán; Erzsébet (Ilona l) magán; Gércei Péter fel Katalin magán; Katalin (Ilona l) magán; Kapwch Kapolcs Zala m; Denth Dent Zala m
Tárgymutató szavatosság; lakatlan – jobbágytelek – malomhely – Egroghwyze víz – szántó -Irtásrét (Irtasreth) rét; szükség; kaszaalja (kaszás) – hold; hegyvám – aranyforint; Pinceszer – Horgaskút – Hosszú – Untató – Keresztút – Csonka
Regeszta A kapornoki konvent jelenti, hogy megjelent előtte nemes Ilona úrnő, Kapwch-i András özvegye, Komar-i Fodor ”dictus” Lőrinc lányától született, Kapwch-i Bodorfy ”dictus” Lőrinc leányától és magára vállalva két leányának: Erzsébetnek, Ewchy-i Gergely özvegyének a terhét bejelentette, hogy a szükségtől kényszerítve a Kapwch közepén lévő az Egroghwyze mellett fekvő lakóhelyét két lakatlan jobbágytelekkel, egy malomhelyet ugyanazon víz mellett 47 hold szántót, melyek Kapwch határán belül, de különböző helyeken terülnek el, ahol ilyen magyar nevek fordulnak elő: Pynczezer, Horgaskwth, Hozyw, Unthato, Kereztwth, Chonka, továbbá egy 5 kaszásra való rétet – Irtasreth néven, mely Denth birtok határában terül el, és 3 hegyvámot 40 arany forintért elzálogosította Marthonfalwa-i Lacza ”dictus” Györgynek, Lukácsnak és Mátyásnak és Lukács két fiának: Lászlónak és Mihálynak, akiket a birtokokban mindenkivel szemben meg fog védeni. – Itt-ott hézagos. – Hátára nyomott pecsét helyével.

Tartalomgazda