DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7) • 14988

DL-DF 14988
Keltezés 1457-08-22
Keltezés helye Vienne Bécs
Kiadó LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet Q 7 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7)
Fennmaradási forma Átírás 1470
Nyelv Latin
Irattípus kegyuraságot adományozó - adóelengedő
Névmutató vasi adószedők; Monyorókeréki Elderbach Bertold miles; Porno Pornó Vas m; Diak Ják Vas m; Kereztes Keresztes Vas m; Belyd Beled Vas m; Mendzenth Mindszent Vas m; Louazad Lovászad Vas m
Tárgymutató kamarahaszna - jövedelem; kegyuraság - pornói apátság - jáki apátság; hűséges szolgálat
Regeszta Bécs. V. László királyi hatalmának teljességéből, figyelemmel monyorókeréki Ellerbach Bertold udvari vitézének (aule nostre militis) hűséges szolgálataira, azt a kegyet adja neki és örököseinek, hogy a - mint mondják (ut dicitur), adományozási joga alá eső - Porno és Ják (Perno/Porno) és (Diak/Jak) falvakban létesített apátságokban, valahányszor széküresedés támad, a neki átengedett királyi kegyuraság alapján ő helyezhessen az apáti székbe új apátot - aki azonban csak ugyanazon rendbeli alkalmas személy lehet -, és az így kiválasztottnak ő adhassa át az apátságok összes birtokait és jövedelmeit. Mivel pedig a király ezenkívül neki és utódjainak adományozta a két apátság birtokaiból: Pornó, Ják, Keresztes, Beled, Mindszent és Lovaszád (Porno, Diak, Kereztes, Belyd, Mendzenth, és Louazad, Vas vm.) népeitől és jobbágyaitól a királyi kincstárnak fizetni szokott kamarahasznát, ezért meghagyja a kamara-haszna vasmegyei adóbehajtóinak, hogy mostantól kezdve a felsorolt birtokokból ne szedjék a kamarahasznát a fiscus számára, hanem engedjék, hogy azt Ellerbach Bertold és utódjai a maguk számára hajthassák be. 16. századi másolat, amelyben az évszám tévesen 1455. 1774-es másolata: DL 72230 (Erdődy B E 2). Nagy Imre minden bizonnyal az ”apátság levéltárában” akkor még meglévő eredetiről közölt belőle részleteket (HO IV. 34-45.). - Regeszta forrása: OL regeszta (Rácz).

Tartalomgazda