DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7) • 14988

DL-DF 14988
Keltezés 1457-09-14
Kiadó VASVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 7 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7)
Fennmaradási forma Átírás 1470
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató Ellerbach Bertold magán; Csákányi Horói István királyi ember ;; Imre mester vasvári kanonok ; Szarvaskendi Sibrik Gergely / Füzesi Gergely szomszéd ; Nárai Miklós szomszéd; Laki Péter szomszéd; Diak-i Benedek szomszéd; Diak-i Pál szomszéd; Diak-i Veres Péter szomszéd; Szecsődi János szomszéd; Koltai / Vasallyai György szomszéd; Kuked-i Bálint szomszéd; István vasvári prépost; Tamás vasvári őrkanonok; Ollári Mátyás vasvári dékán; pornói apátság; jáki apátság; Pornou Pornó Vas m; Gyak Ják Vas m; chirographum
Tárgymutató kegyuraság; kegyuraság
Regeszta A vasvári káptalan bizonyítja, hogy megkapta László királynak 1457 aug.22-én kelt, teljes egészében közölt, statuálást elrendelő oklevelét, melynek értelmében Chakan-i Horay István királyi emberrel Imre mester kanonoktársát küldte ki, akik szept.8-án kiszálltak Pornou és Gyak birtokokhoz és a szomszédok meghívása mellett bevezették Elderboch-i Bertholdust az ottani apátságok kegyuraságába minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függőpecsétje alatt chirografált privilegiális oklevelet állított ki. - A megjelent szomszédok: Gregorio Sebrich de Sarwaskind aliter de Pizes, Nicolao de Naraj, Petro de Lak, Benedicto, Paulo ac Petro Veres de Diak, Johanne de Zechewd, Georgio de Koltha aliter de Wasalya, et Valentino de Kuked. - Méltóságsor: Honorabili viro domino Stephano preposito, discretis magistris cantoratu vacante, Thoma custode, Matthia de Ollar decano ceterisque concanonicis. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda