DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7) • 14988

DL-DF 14988
Keltezés 1457-08-22
Keltezés helye Vienne Bécs
Kiadó LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet Q 7 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7)
Fennmaradási forma Átírás 1457
Nyelv Latin
Irattípus iktató - idéző
Névmutató vasvári káptalan; Monyorókeréki Ellerbach Bertold aulicus; jáki apátság; pornói apátság; gosztonyi Béd Miklós királyi ember; csákányi Horói István királyi ember; Kewesmal-i Pál királyi ember; Pornou Pornó Vas m; Giak Ják Vas m
Tárgymutató kegyuraság - királyi adomány; kegyuraság; szolgálatok (királynak)
Regeszta László király a vasvári káptalanhoz. Minthogy hűséges szolgálatainak az elismeréséül Moniokerek-i Elderboch Bertholdusank, udvari vitézének és utódainak adományozta a Pornou és Giak vasmegyei falvakban alapított apátságoknak eddig a királyt megillető kegyuraságát, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimonimát, akinek a kiséretében a királyi ember szálljon ki Pornou és Gyiak birtokokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be a nevezett Elderboch-i Bertholdust a két apátság kegyuraságában, királyi adomány címében, az esetleges ellenmondókat a király elé idézve. - Kijelölt királyi emberek: Nicolaus Bed de Gozton, aut Stephanus Horay de Chakan, vel Paulus de Kewesmal. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda