DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39956

DL-DF 39956
Keltezés 1455-06-26
Keltezés helye Kapornak Zala m
Kiadó GYÖRGY KAPORNAKI PLÉBÁNOS
GYÖRGY BUCSAI PLÉBÁNOS
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Nyelv Latin
Irattípus idéző
Névmutató Albert nógrádi főesperes; Albert esztergomi vikárius; Széplaki Botka László felperes; Barlahidai Botka István özv alperes; Zákányi Dombai Miklós alpres; Zákányi János (István f) alperes; Surdi István (Posa f) alperes; Zachan Zákány Somogy m; Swrd Surd Somogy m; Barlahyda Barlahida Zala m
Tárgymutató hatalmaskodás
Regeszta György Kapornak-i és György Bucha-i plébánosok jelentik Albert nógrádi főesperesnek, esztergomi vicariusnak, hogy megkapták a Sceplak-i Botka László érdekében megküldött, idézést elrendelő írását és junius 22-jén elmentek Zachan, Swrd és Barlahyda birtokokra és ott Zachan-i Dombay Miklóst, Zachan-i István fiát: Jánost, Swrd-i Posa fiát: Istvánt és Barlahyda-i Botka István özvegyét a főesperes levele alapján julius 4-re az egyházi ítélőszék elé idézték Sceplak-i Botka László ellenében különböző erőszakos cselekmények miatt. – Pecséttelen.

Tartalomgazda