DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39955

DL-DF 39955
Keltezés 1454-09-07
Keltezés helye Paka Páka Zala m
Kiadó LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus ügyvédvalló
Névmutató Széplaki Botka László magán; Györgyfalvi Csépán Mihály magán; Szompácsi Kelemen magán; Vepsényi Mihály (Antal f) magán; Vepsényi Zala Egyed magán; Gutaházai Loránd Pál magán
Regeszta V. László király jelenti, hogy megjelent specialis presentiaja előtt Zeplak-i Bothka László és mindenfajta bírói eljáráshoz egy évre a következőket nevezte ki hivatalos procuratorokul Gewrgfalwa-i Chepan Mihályt, Gwthahaza-i Lorand Pált, Zompach-i Kelement, Wepsen-i Antal fiát: Mihályt és Wepsen-i Zala Egyedet. Eredeti, papir. A szöveg alá nyomott pecsét helyével.

Tartalomgazda