DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39439

DL-DF 39439
Keltezés 1452-03-06
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus perhalasztó
Névmutató Széplaki Botka (dictus) István (Péter fia) magán; Széplaki Botka (dictus) Péter (János fia) magán; Széplaki Botka (dictus) András (István fia) magán; Mártonfalvai Laca (dictus) Lukács alperes; Mártonfalvai Laca (dictus) György alperes; Mártonfalvai Laca (dictus) Mátyás alperes
Tárgymutató vizsgálat
Regeszta Palocz-i László országbíró jelenti, hogy azon ügynek a tárgyalását, amelyet bizonyos communis inquisitioról való jelentés alapján kellett volna tartani Zeplak-i Bothka ”dictus” Péter fia: István és János fia: Péter, meg Zeplak-i Bothka ”dictus” István fia: András közt egyrészről, másrészről Marthonfalwa-i Lacha ”dictus” Lukács, György és Mátyás mint alperesek között, a kormányzó írásbeli parancsára vízkereszt nyolcadáról – jan. 13. – Szent György nyolcadára – máj. 1. halasztotta. /:Teljes szöveg:/ Záró pecsét nyomaival.

Tartalomgazda