DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39431

DL-DF 39431
Keltezés 1357-08-15
Kiadó VASVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta in festo assumptionis B. Marie Virg. A vasvári káptalan jelenti, hogy Zenthelysabeth-i Salamon fia: Lőrinc fia: János előtte ily bevallást tett: Mivel nőtestvérét: Klárát Duka-i Tamás fia: János eljegyezte magának és ő szegénysége miatt a menyegzőre nem tudja nővérét ruhával és más szükségesekkel ellátni, azért egy telket adott nővérének: Klárának és általa Tamás fiának: Jánosnak, a saját telkével szemben, Zenthelysabeth keleti oldalán, amely örökre az övék lesz, csak ha Klára utódok nélkül találna meghalni, szállnak vissza a birtokrészek az adományozóra. Méltóságsor: Jodocus prepositus commensalis capellanus domini Ludovici regis Hungarie, Hermannus custos, Dominicus cantor et Damianus decanus ecclesie nostre. Eredeti, hártya, fent, függőpecsétje hiányzik. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda