DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39438

DL-DF 39438
Keltezés 1451-01-05
Kiadó VASVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati – idéző
Névmutató király; Széplaki Botka István felperes; Széplaki Botka László (István f) felperes; Garai László nádor (alperes); Fajszi Ányos Mihály alperes; Csempeszi Benedek királyi ember; Imre mester vasvári kanonok; Imre mester vasvári káptalani küldött; jobbágyok (Garai Lászlóé); Vas m; Vamospereztek Vámospereszleg Vas m
Tárgymutató jobbágy előállítása
Regeszta A vasvári káptalan jelenti a királynak /:név nincs:/, hogy megkapta Palocz-i László országbírónak 1450 dec. 21-én kelt, teljes egészében közölt, vizsgálatot elrendelő oklevelét, melynek értelmében Chempez-i Benedek királyi emberrel kiküldte Imre mester kanonoktársát, akinek a jelenlétében a királyi ember 1450 dec. 29-én Vasvármegyében vizsgálatot tartván, mindent a bejelentésnek megfelelőnek talált, amiért ugyanaznap Gara-i László nádort és Fayz-i Anyos Mihály Vamospereztek nevű birtokukon, utóbbit szolgálati helyén Zeplak-i Bothka Istvánnal és László nevű fiával szemben vízkereszt nyolcadára – jan. 13. – a király elé idézte, utasítva a nádort jobbágyainak az előállítására. – Záró pecsét nyomaival.- Két helyen hiányos.

Tartalomgazda