DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39438

DL-DF 39438
Keltezés 1450-12-21
Keltezés helye Castro Ferreo Vasvár vár Vas m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Átírás 1451
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati – idéző
Névmutató vasvári káptalan; Széplaki Botka (dictus) István magán; Széplaki Botka (dictus) László (István fia) magán; Garai László nádor; vámosperesztegi jobbágyok (Garaié); Kelemen vámosperesztegi ács; Sebestyén vámosperesztegi varga; István vámosperesztegi varga; Fajszi Ányos Mihály somlyói várnagy; Csempeszi Benedek királyi ember; Bogyiszlói Mihály királyi ember; Pócsi Péter királyi ember; Zowak Szajk predium Vas m; Somlyo Somlyó vár Veszprém m
Tárgymutató hatalmaskodás – birtok elfoglalása – jobbágyok előállítása; predium; somlyói vár – vasvári vár (kelt)
Regeszta Palocz-i László comes országbíró a vasvári káptalanhoz. Jelentették előtte Zeplak-i Bothka ”dictus” István és fia: László nevében, hogy Gara-i László nádornak Vamospereztheken lakó jobbágyai (köztük Clemens Faber, Sebastianus Suttor és Stephanus Suttor) júl. 25-ike körül a nádornak és Fayz-i Anyos Mihálynak, Somlyo vár várnagyának a megbízásából hatalmasul elfoglalták tőlük Zowak nevű prediumukat. Meghagyja tehát a káptalannak, hogy küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember tartson előbb vizsgálatot, majd idézze meg Gara-i László nádort és Fayz-i Ányos Mihályt az exponensekkel szemben vízkereszt nyolcadára – jan. 13. – a király elé és utasítsa a nádort jobbágyainak az előállítására. Kijelölt királyi emberek: Benedictus de Chempez, vel Michael de Bogyzlo, sin Petrus de Poch.

Tartalomgazda