DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39435

DL-DF 39435
Keltezés 1448-05-08
Keltezés helye Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati – idéző
Névmutató vasi ispán; vasi alispán; vasi szolgabírák; Széplaki Bothka (dictus) István (Péter f) magán; Széplaki Bothka (dictus) László (István f) magán; Széplaki András (László f, István f) magán; Szántói Bothka (dictus) Péter (János f) magán; Szántói Bothka (dictus) György (Orbán f) magán; Széplaki János (László f, István f, András testv) osztályos atyafi; Mártonfalvi Lacza (dictus) Lukács magán; Mártonfalvi Lacza (dictus) György magán; Mártonfalvi Lacza (dictus) Mátyás magán; Bogyiszlói Mihály (János f) királyi ember; Patyi Nagy János királyi ember; Patyi Senye Péter királyi ember; Ovadi Tiborc (dictus) István királyi ember; Ovadi Mátyás (Jakab f) királyi ember; Ovadi Balázs (György f) királyi ember; Zeplak Széplak Vas m; Monkusfelde Mankosfölde Vas m; Kysmarton Kismarton Vas m; Marthonfalva Mártonfalva Vas m
Tárgymutató közös vizsgálat – zálogosítás – erdőfoglalás – iktatás – szavatosság; rét; széna
Regeszta Hunyad-i János kormányzó Vasvármegye comeséhez, vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentették neki Zeplak-i Bothka ”dictus” Péter fia: István és annak a fia: László, továbbá Zeplak-i László fia: István fia, András, Zantho-i Bothka ”dictus” János fia: Péter és Orbán fia: György nevében, hogy Zeplak-i László fia: István fia: János, Andrásnak édes és a többieknek osztályos testvére, a vasmegyei Zeplakon bírt összes birtokrészeket elzálogosította Morthonfalwa-i Lacza ”dicti” Lukácsnak, Györgynek és Mátyásnak, majd ezen elzálogosítás után az ő birtokaikból, Monkusfelde-ből és Kysmarthon-ból egyes részeket pünkösd körül felszántatott, rétjeiket lekaszáltatta és a szénát Marthonfalvára vitette, az erdők nagy részét is a maga számára foglalta le avval a szándékkal, hogy mindezeket a marthonfalwai részhez csatolja. A kormányzó tehát elrendeli, hogy egy meghatározott helyre hívják össze Zeplak szomszédait és Vasvármegye érdekelt nemeseit és a királyi embernek és a vasvári káptalan emberének a jelenlétében a megyei hatóság tartson a fenti ügyben communis inquisitio alapján vizsgálatot. Ha a panaszt igaznak találják, zárják ki előbb a birtokból Marthonfalwa-i Lukácsot, Györgyöt és Mátyást és vezessék be az exponenseket újra azok birtokába és védjék meg őket azokban bárkivel, de elsősorban az említett Lukáccsal, Györggyel, és Mátyással szemben, majd a királyi ember idézze meg Lukácsot, Györgyöt és Mátyást az exponensekkel szemben Szent Jakab nyolcadára – aug.1. – az országbíró elé. – Kijelölet királyi emberek: Michael filius Johannis de Bodyzlo, aut Johannes Magnus de Pathy, vel Petrus Senye de eadem, sin Stephanus Thyborch ”dictus” seu Mathias filius Jacobi, sive Balsius filius Georgii de Owad. – A szöveg alatt pecsét.

Tartalomgazda